מכשירים קשתיים

הקשתות מאפשרות רפרטואר ייחודי של תרגילי מתיחה, גמישות וחיזוק