single leg עם אובר-בול

single leg עם אובר-בול

מאת: balanced body

פורשייה פייג' מדגימה בסרטון זה את תרגילי ה- single leg footwork הקלאסיים מרפרטואר הרפורמר, אך הפעם בליווי כדור אובר בול מתחת לברך, מוחזק על ידי השוק והירך האחורית- לחיזוק הרגליים וליציבות המרכז.

כלי נגישות