pulling straps עבור רקדנים

pulling straps עבור רקדנים

מאת: kassai sales

סרטון נוסף בסדרת תרגילים שמתמקדת ברקדנים, והפעם שם דגש על תנועת הפשיטה הגבית בחלקו העליון של הגב תוך שמירה ושליטה במרכז הגוף.

בעזרת תרגיל Pulling straps בשכיבה על הבטן על הרפורמר, נתן להדגיש את שמירת ההתארכות של הגב התחתון תוך כדי פשיטה של עמוד השדרה הטורקלי -Baby swan, וחיזוק חלקו האחורי של הגוף- שרירי הגב, מייצבי השכמות, הישבן ושרירי הירך האחורית.