דיסקים מסתובבים לקוראליין

הוסיפו תרגילי רוטציה ושיווי משקל לקוראליין

רוטציה ע”י דיסק

הוספת זוג דיסקים מסתובבים למערכת הקוראליין פותחים אפשרויות חדשות של תרגילי רוטציה ושיווי משקל.

הדיסקים מגעים עם פינים יעודיים שמתאימים למגרעות שעל משטח העגלה של הקוראליין ובמבטיחים שהדיסקים יישארו יציבים במקומם.

קוטר: 23 ס”מ