Chest expansion בעזרת גומיית אימון

Chest expansion בעזרת גומיית אימון

מאת: kassai sales

בסרטון זה מדגים ג'ושוע כיצד ניתן לשלב את תרגיל ה- Chest expansion המוכר מהרפורמר בתרגול המזרן בעזרת גומיית אימון Thera-Band.

תרגיל זה מאפשר לעבוד על שרירי הזרוע האחורית, שרירי החזה וליצור פשיטה בעמוד השדרה העליון.