תרגילים לייצוב שכמות מול התנגדות רצועות

תרגילים לייצוב שכמות מול התנגדות רצועות

מאת: balanced body

דיין מסביר בסרטון זה את משמעות ההגדרה "יציבות שכמות" ומדגים תרגילים לביצוע על הרפורמר בעמידת ברכיים כמו תרגילי ה- Shoulder extension וה- Biceps curll תוך שמירה על חיבור נכון של השכמות והזרועות.

כלי נגישות