חיבור הידיות והלולאות לרצועות בודהי

חיבור הידיות והלולאות לרצועות בודהי

מאת: balanced body

הסבר על אופן החיבור של הידיות והלולאות לחבלים של הרצועות ה Bodhi