בניית כוח הדרגתית לפוש אפ על הרפורמר

בניית כוח הדרגתית לפוש אפ על הרפורמר

מאת: kassai sales

תרגילים המשלבים חיזוק ויציבות במטרה לסייע למתאמנים ולמטופלים להתקדם ממנח ה- Quadruped למנח ה-Push up המלא.

בביצוע התרגילים על הרפורמר, רמת הקושי תעלה ככל שהקפיצים יהיו חלשים יותר, כך שמומלץ להתחיל בהתנגדות בינונית של הקפיצים, ובהדרגה, עם בניית הכוח, להפחית במידת ההתנגדות עד לביצוע התרגיל ללא קפיצים.